Hosté PEN a WCP

České centrum PEN ve spolupráci s WCP uvádí známé světové básníky v pražských sálech a v kavárně Řetězová.

 

Kateřina Rudčenková:  

17. 9. 10,30 - Městská knihovna, Klubovna
18. 9. 20,00 s Annou Tabert - kavárna Řetězová

Foto © Martin Stöhr Tihleti rodiče
co je to za cizince
kteří se snesli do hnízd bytů
kde už dávno předtím žily jejich děti tihleti rodiče polétaví ptáci
odkud se jenom vzali
mají barevná péra
nikdo je nepoznává
ale oni vedou krákoravé řeči
a tváří se příbuzně

 

Vydala čtyři básnické sbírky Ludwig (1999), Není nutné, abyste mě navštěvoval (2001), Popel a slast (2004) a Chůze po dunách (2013), za niž obdržela cenu Magnesii Litera 2014 za poezii. Dále vydala soubor poví- dek Noci, noci (2004) a divadelní hru Niekur (2007), za niž získala Cenu Alfréda Radoka 2006. V roce 2003 obdržela německou básnickou Cenu Huberta Burdy. Její básně byly přeloženy do dvaceti jazyků, knižní výbory z její poezie vyšly v Rakousku a Srbsku

Anna Tabert je literární pseudonym autorky, která poezii zatím nepublikovala.

 

Černý vrch

Diamantová hora černá 

když zajde úplněk

šeptává ke slepým a k těm, kdo nacházejí v noci

podvazek touhy stisk dlaně výkřik páva

sdělení ševel z ostrovů rozeklaných hvězd

 

Svist rorýse úsvit černá hora kvapem bledne

diamant pod pod kopýtkem osla  

čeká na polední slunce

kdy  jeho záblesk oslní 

hledače kamenů do základu 

domu kde přespíš jenom jednou

 

diamantová hora černá

než vyjde slunce

 

Jazyková poradna: bude to celé česky a znalost cizích jazyků je zbytečná. Ovšem stejně je poezie také hudba.

 

Bernard O'Donoghue:

16.9. 15,30 MĚSTSKÁ KNIHOVNA , KLUBOVNA

17. 9. 20,00 - uvádí Justin Quinn - kavárna Řetězová

 
 

Je divné když vezmeš kolik řádek se o ní napsalo a nikdo neřekl
Kde láska nejrozhodněji vládne

Není to v sexu či přát někomu štěstí
Ale celý čas trávit večeří

třeba tonout v rozhovoru
Přitom vážně dodávat ruce odvahu pustit se do křížku
a hladit vratký prst na lněné látce

Mladému kaplanu ze severního Corku řekli, že jeho matka vážně stůně
že musí za ní domů do Boherbue
(ve skutečnosti už byla po smrti, chtěli jen zmírnit ránu). 

Řídil jak šílenec Přes Mid-Kerry
a rozsekal se na smrt v nádherném údolí Glenflesk

To proto že tak marně toužil naposled pohladit její prsty

Přední irský básník a profesor středověké literatury na Wadham College v Oxfordu. Od roku 1982 publikoval jedenáct básnických sbírek, řadu překladů a mimo jiné se podílel na překladech básní Zbyňka Hejdy do angličtiny (A Stay in a Sanatorium and other poetry/Southword Editions, 2005). Přesný lyrický jazyk Bernarda O' Donoghua intenzívně zachycuje tváře, okamžiky, intimní mikropříběhy, jaké nás poznamenávají na celý život. Mnohé básně jsou pevně zasazeny do venkovského kraje jeho dětství a města Corku, jindy se v nich odrážejí politické události a sociální konflikty, v nichž Donoghue zastává liberální postoj. Humanismus, pronikavost a jemnost jeho poezie umocňuje během vystoupení autorův hlas a pozoruhodná osobnost. 

Jazyková poradna: když umíte anglicky, je to lepší, když umíte gaelsky, tady vám to asi nepomůže, když umíte jen česky, vůbec to nevadí, čtená poezie je také hudba!

 

 

Zafer Senocak: 

16. 9. 20,00 - kavárna Řetězová

19.9. 19,00 - KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA
 
 

Rozkládej mapy
a najdi si útulný dům
všechny životy tam jednou skončí

poznáš teprve mnohem později že země kde stojí ten dům
už dneska není
tvá pozemková kniha neplatí

vlastními slovy zatoužíš popsat zaniklou zemi a kartografové ti ukryjí
hranice ve tvé vlastní řeči
vždycky znovu hranice

tvých pozemků souhlasí

tví otcové se postarali
jejich hroby jsou výmluvnější

 

Významný německo-turecký lyrický básník a esejista. Tento večer je věnován jeho poezii v originálech a překladech.
Jako básník se zaměřuje se na pojem identity, domova či hranic, ale také na téma lásky a smrti. Jeho poezie je ovlivněná německým romantismem a zároveň klasickou orientální tvorbou. Senocakovy knihy jsou přelo- ženy do mnoha jazyků, mezi nejznámější patří román Gefährliche Verwandtschaft (1998), sbírky esejů Atlas des tropischen Deutschland (1992), War Hitler Araber? (1994), Das Land hinter der Buchstaben (2006), či Deutschsein (2011); z básnických sbírek pak Uebergang či v USA vydaný výbor Door Language (2008).Výbor z jeho četných sbírek vyšel česky v nakladatelství Fra. pod názvem V novém světě (2007).

Jazyková poradna: když umíte německy, je to lepší, když neumíte, vůbec to nevadí, čtená poezie je také hudba!

 

Knut Ødegård - 16. 9. 18,00 - Centrum Franze Kafky

Strýko Knut bol kňaz.
Inak praktický človek, no latinčina mu bola španielskou dedinou.
Zomrel po odchode na dôchodok, práve kopal základy pre nový dom, keď mu zlyhalo srdce.


Bol viac elektrikár
než kazateľ, všetky kázne začínal slovami: „Nie som žiaden rečník,“ a mal svätú pravdu.

Nemohol svojich farníkov naučiť
nič nové, mali svoje vlastné problémy s narodením, láskou a so smrťou
a pre také veci on nenachádzal slová.

Zato sa naučil opravovať elektrické vedenie,
a teda navštevoval ľudí v ich domoch
a odstraňoval skraty, vymieňal pokazené poistky,
upevňoval lampy na strop či na stenu, a kamkoľvek prišiel, tam bolo svetlo.


Patrí k najprekladanejším básnikom Severu. Od svojho debutu Rojko, pútnik a prame(1967) vydal 12 básnických kníh (napr. Temndážď, Premieta, Velí bzukot, lososí skok, Svätá oma, Stephensenov dom) niekoľko kníh o Islande, knihy pre deti a mládež, jednu divadelnú hru a 20 knižných prekladov (najmä súčasnej islandskej poézie, starobylých ság Edda /4 zväzky/, írskej, macedónskej poézie. Jeho básne boli preložené do viac než 30 jazykov, vrátane slovenčiny (Lososí skok, 1996; Kvitne tak ialene, 2011). V r. 1992 založil v mestečku Molde Bjørnsonov literárny festival. V r. 2003 inicioval vznik Akadémie Bjørnstjerne Bjørnsona (Nórskej akadémie pre literatúru a slobodu slova). V r. 1995 sa stal honorárnym konzulom Slovenska, od r. 1997 je generálnym honorárnym konzulom Macedónska v Nórsku. Žije striedavo v rodnom Molde a v Reykjavíku

 

Pia Tafdrupová - 16. 9. 18,00 - Centrum Franze Kafky

Anjelovi umývajú nohy
– chodil si bosý po okolí
a náhodou vošiel do domu, ako hmyz.

Ľudia sa rozutekali všetkými smermi, keď vstúpil dnu,
akoby sa k nim priveľmi priblížil oheň.

Dlho som ešte počula, ako ktosi volal, ale o strachu
nemôže ten, kto strach cíti, hovoriť.

Tento svet je planéta aj pre anjelov, a teraz
jeden z nich sedí vznešene, vzpriamene predo mnou.

Rozpustila som si vlasy,
priniesla misu s vodou
a kefou mu odstránila z nôh nebeský prach.

Ak na lásku možno hľadieť z vtáčej perspektívy, nie je to láska,
ale niečo iné.

Oknom dnu vpadne v požehnanej chvíli slnko,
všimnem si anjelove doráňané, dorezané päty,

pokým ich umývam, nebudem kričať

 

Dánska poétka, dramatička, prozaička a esejistka, členka Dánskej akadémie. Patrí k najvýraznejším severským básnikom súčasnosti. Od svojho debutu Keanjel preruí mlanie (1981) vydala 16 kníh poézie: Úlovok nioho (1982), Najvnútornejia zóna (1983), Morskpríboj (1985), Biela horúka (1986), Most sekúnd (1988), Krytálovles (1992), Teritoriálny spev (1994), Kráovnina brána (1998), Tisíckrát narodená (1999), Veryby v Paríi (2002), Tarkovského kone (2006), Bumerang (2008), Kompas sahovavch vtákov (2010), Salamandrové slnko (2012), Chuocele (2014), Vôa snehu (2016), dva romány (Oddanos, Hviezdy bez domova), knihu
„náčrtov k poetike“ Po vode kráam a dve divadelné hry (Smrv horách, Zem je modrá). Básne Pie Taf
drupovej preložili do 30 jazykov.


 

 

Milan Richter - 17. 9. 14,00 - Městská knihovna, klubovna


 

Slovenský básnik, dramatik, prekladateľ, vydavateľ, bývalý diplomat. Bol prvým vedúcim ZÚ Oslo s akreditáciou na Islande 1993-1995, viedol sekciu SLOLIA v Literárnom informačnom centre, kde bol tiež šéfredaktorom Slovak Literary Review. 2001-2009 zastával funkciu 1. viceprezidenta WAAC (Svetovej akadémie umenia a kultúry) so sídlom v USA. Bol členom Európskej akadémie poézie. V r. 1998 usporiadal v Bratislave 18. svetový kongres básnikov a od r. 2000 do r. 2011 or- ganizoval každoročne Festival Jána Smreka. V súčasnosti je predsedom Klubu nezávislých spisovateľov.

Richter vydal 9 zbierok básní (Veerné zrkadlá, Korbáe, Pe, Bezpené miesto, Korene vo vzduchu, Spoza zamatovch opôn, Vo mne zbúranchrám, Anjel s iernym perím, Tajomstvá dokorán) a napísal 2 divadelné hry o F. Kafkovi a jednu drámu o Marilyn Monroe. Jeho básne a drámy preložili do 35 jazykov; knižne vyšli výbery z jeho poézie v 10 krajinách a preklady jeho drám v Španielsku, Srbsku, Bulharsku, Turecku a Rumunsku.

Richter preložil 76 kníh a divadelných hier z 8 jazykov, napr. Goetheho Prafausta a Fausta I, Rilkeho Duinské elégie a 3 výbery jeho básní, Kafkove aforizmy, zobrané básne T. Tranströmera, vybrané básne E. Dickinsonovej, E. Jandla, P. Nerudu, A. Lundkvista, Yu Hsi, K. Ødegårda, P. Tafdrupovej, drámy P. O. Enquista, E. Canettiho, rozprávky O. Wilda a H. C. Andersena.

Je laureátom Ceny Švédskej akadémie za básnický preklad, Bjørnsonovej ceny, Literárnej ceny Kathak (Bangladéš 2016). Za svoje preklady dostal dvakrát Cenu J. Hollého a raz Cenu Z. Jesenskej. V r. 2002 mu rakúsky spolkový prezident udelil Zlatý čestný rad za zásluhy o Republiku Rakúsko a v r. 2008 ho nórsky kráľ menoval rytierom 1. triedy Nórskeho kráľovského radu za zá sluhy.

 

 

Koncert: italská barokní kantáta - 19. 9, pondělí, 20.00 - kavárna Řetězová

Viktorie Dugranpere/ soprán

Filip Dvořák/ cembalo

Marie Vencourová, j. h./ zobcová flétna

 

Mladí interpreti barokní hudby a textů

Řím, Benátky a Neapol 17. a 18. století v příbězích o silných ženách a o smrti, ale také o lásce s lehkostí a humorem. Na programu G. Carissimi, A. Cesti, A. Scarlatti, A. Vivaldi a další. Progam mapuje vývoj světské barokní kantáty od jejího počátku až do vrcholného období. 

Tentokrát netradičně ve sklepení známé pražské kavárny! 

 

(Jazyková poradna: tady nemusíte umět ani česky, tady je poezie hlavně hudba.)

 

 

 

Kontakt

36th WCP
Czech PEN
Klementinum 190
Praha 1
11100

+420 224 234 343
+420 605 253 234

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode